Bereikbaarheid Helpdesk

Let op: de BBTV Helpdesk is tijdelijk alleen bereikbaar tussen 10.00 - 12.30 uur en tussen 13.00 - 1400 uur! 

Bij spoedeisende zaken: tel. 070 3155111, keuzemenu toets 4

 

 

Nieuws

Fotochallenge: militair op vakantie!

Maak jij deze zomer dé foto die laat zien hoe een militair vakantie viert?

Stuur jouw leukste zomerse kiekje in en wie weet verschijnt hij in de volgende XRcise! Daarnaast maken alle inzendingen kans op een cadeaubon ter waarde van €20. 

Mail je foto vóór 27 augustus naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vergeet niet je naam, leeftijd en een omschrijving van de foto mee te sturen. 

Arbeidsvoorwaardenakkoord 2025-2026 ondertekend!

Defensie en de vakbonden voor het defensiepersoneel hebben vandaag, 2 juli 2024, het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2025-2026 ondertekend.

 

Als lid van de BBTV of VBM kon jij stemmen over het bereikte onderhandelaarsresultaat. De uitslag van het referendum is 91% vóór, 9% tegen. Doordat ook de leden van de andere vakbonden konden instemmen, hebben wij nu dus een arbeidsvoorwaardenakkoord dat tot 1 september 2026 loopt.

Dit betekent onder andere dat je een incidentele loonsverhoging tegemoet kunt zien van 5% in de maanden oktober, november en december 2024. Per 1 januari vervalt de incidentele loonsverhoging, maar volgt een structurele loonsverhoging van eveneens 5%. (Uitleg hierover vind je in de speciale editie van de Trivizier/XRcise.)

Per 1 januari 2026 volgt een loonsverhoging van 2%. Daarnaast zijn er twee incidentele uitkeringen: personeel dat in dienst is op 1 september 2024 krijgt een eenmalige uitkering van € 500 bruto en op 1 juli 2025 eenmalig € 350 bruto. Werkt(e) je in deeltijd dan krijgt u deze uitkeringen naar rato. Voor reservisten geldt ook dat zij de incidentele uitkeringen naar rato krijgen.

Behalve de genoemde loonafspraken bevat het akkoord afspraken over mobiliteit (verhoging reiskostenvergoeding en betaling combi-reizen) en over het wijzigen van meerdere toelages bij inzet.

 

Voor details van het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2025-2026 verwijzen wij naar de speciale editie van de Trivizier /XRcise.

Stem over de Arbeidsvoorwaarden 2025-2026!

Defensie en de vakbonden zijn het - in principe - eens over de arbeidsvoorwaarden ('cao') voor 2025 en een deel van 2026. Het overeengekomen onderhandelaarsresultaat wordt een akkoord, als de leden het er in meerderheid mee eens zijn. Je kunt dus (weer) stemmen!

 

Wil je meer weten over het onderhandelaarsresultaat? Check dan deze speciale editie van de Trivizier/XRcise. Daarin lees je de volledige tekst van het bereikte resultaat, plus een toelichting op de verschillende onderdelen.

 

Wil je een voorlichting gbezoeken? Klik hier voor de data en locaties.

 

Alle leden van de BBTV en VBM kunnen hun persoonlijke oordeel geven over het onderhandelaarsresultaat. Er zijn drie mogelijkheden: voor, tegen, of je onthoudt je van stemmen.

De stemming start op dinsdag 11 juni 2024 om 08.00 uur Nederlandse tijd en sluit op 1 juli 2024 om 08.00 uur Nederlandse tijd.

 

Je kunt alleen stemmen met gebruik van de eenmalige unieke stemcode, die je per brief ontvangt. We hebben het liefst dat je elektronisch stemt, via www.referendumvbm.nl. En anders door het inzenden van de ingevulde stembrief.

Vooral voor leden met een buitenlands woonadres kan de bezorging van de brief langer duren. Wij willen je in dat geval vragen om enig geduld te hebben. Heb je na 14 juni de brief met code nog niet ontvangen, neem dan contact op met:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bedankt voor je stem - en we gaan wéér stemmen!

Heb jij als lid van de BBTV en VBM meegedaan aan de ledenraadpleging over het hoofdlijnenresultaat en het transitieplan naar het nieuwe pensioenstelsel? Bedankt dat je de moeite hebt genomen, om je te verdiepen in dit complexe onderwerp!

 

Binnenkort kun je weer stemmen. Dan gaat het over de Arbeiddsvoorwaarden 2025-2026.

Meer info vind je hier.

Data en locaties van voorlichtingen vind je hier.

 

Binnenkort volgt er nog een speciale digitale editie van de Trivizier/XRcise!

En je ontvangt een stembrief op huisadres, met een  stemcode. In de brief wordt uitgelegd hoe je kunt stemmen. 

 

Heb je NA 14 JUNI nog geen brief met stemcode ontvangen? Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. je naam, registratie- of werknemersnummer, dan wel geboortedatum.

 

Voorlichtingen arbeidsvoorwaarden 2025-2026

 - update 5 juni - Op 28 mei 2024 hebben de onderhandelaars van Defensie en de vakbonden overeenstemming bereikt over meerdere arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Het arbeidsvoorwaardenresultaat, waarin deze staan, bestrijkt het tijdvak van 1 januari 2025 tot 1 september 2026. Er is dus sprake van een aansluitend akkoord.

Graag leggen Defensie, onze zusterorganisaties en wij (nader) uit welke afspraken in het resultaat staan. Uiteraard horen daarbij ook (gezamenlijke) informatiebijeenkomsten.

 

Alle geïnteresseerde defensiemedewerkers kunnen op onderstaande locaties of via een webinar komen luisteren naar onze gezamenlijke toelichting en daar hun vragen stellen. Aanmelden is niet nodig. (Op deze bijeenkomsten kan niet gestemd worden over het resultaat.)

 

 

Frederikkazerne (Den Haag)

Maandag 10 juni, 10.00 - 12.00 uur

Gebouw 31, zaal 101

 

Generaal-majoor Kootkazerne (Stroe)

Dinsdag 11 juni, 10.00 – 12.00 uur

Lkol Jeroen van den Brinkzaal

 

Webinar

Dinsdag 11 juni, 10.00-12.00

Het webinar is te volgen via deze link.

 

Kromhoutkazerne (Utrecht)

Woensdag 12 juni, 10.00 - 12.00 uur

Waterliniezaal

 

Oranjekazerne (Schaarsbergen)

Donderdag 13 juni, 13.00 - 15.00 uur

Gebouw N/Grote Filmzaal

 

Johannes Postkazerne (Havelte)

Maandag 17 juni, 13.00 - 15.00 uur

Zaal Hollandscheveld

 

Vliegbasis Leeuwarden

Dinsdag 18 juni, 13.00 - 15.00 uur

K97 / 1.19/ Onderofficiersmess

 

Camp New Amsterdam (Soesterberg)

Woensdag 19 juni, 10.00 - 12.00 uur

Basechapel

 

Den Helder

Donderdag 20 juni, 13.00 - 15.00 uur

De Dukdalf

 

RVS-kazerne (Oirschot)

Maandag 24 juni, 10.00 - 12.00 uur

Filmzaal, gebouw 146

Onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden 2025-2026

Defensie en de vakbonden zijn op dinsdag 28 mei tot een nieuw onderhandelaarsresultaat gekomen over de periode 1 januari 2025 tot 1 september 2026. Het huidige akkoord, met daarin 7% loonsverhoging, loopt op 31 december 2024 af. Het nieuwe onderhandelaarsresultaat bevat opnieuw 7% loonsverhoging: 5% met ingang van 1 januari 2025, en 2% met ingang van 1 januari 2026. Daarnaast zijn er twee eenmalige uitkeringen en een extra incidentele loonsverhoging van 5% over de maanden oktober, november en december van dit jaar.

 

Met de stijgende prijzen en de verslechterende veiligheidssituatie in de wereld, willen de sociale partners zich in dit akkoord richten op de primaire arbeidsvoorwaarden en maatregelen ter erkenning en waardering van de inzet van militairen en burgermedewerkers bij Defensie. De belangrijkste punten uit het zogeheten onderhandelaarsresultaat zijn in dit bericht te lezen. Het volledige onderhandelaarsresultaat vind je door op deze link te klikken.

 

Behalve de genoemde loonafspraken bevat het resultaat afspraken over mobiliteit (verhoging reiskostenvergoeding en betaling combi-reizen) en over het wijzigen van meerdere toelages bij inzet.

 

De VBM en BBTV zullen je op de gebruikelijke manier nader informeren en jouw mening over het bereikte resultaat vragen.

(Foto: kpl1 Wessel Zuijderduin)

Op zoek naar meer info over het nieuwe pensioenstelsel?

Als lid van de BBTV wordt aan jou een oordeel gevraagd over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel; meer specifiek het bereikte hoofdlijnenresultaat en het transitieplan.

 

Om de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel overzichtelijker te maken, hebben wij een infographic gemaakt. Deze vind je hier.

 

Er worden ook voorlichtingen gehouden op defensielocaties

 

Daarnaast geeft VBM-bestuurslid Erik Westermeijer in de nieuwste aflevering van onze podcast de OpsRoom uitleg over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. De podcast is te beluisteren op YouTube of op Spotify.

 

Op 16 mei 2024 heeft de Pensioenkamer ingestemd met de laatste wijzigingen van het concept-transitieplan. Deze waren door Defensie en de vakbonden voor het defensiepersoneel ingebracht. Niet om de afspraken uit het concept te wijzigen, maar wel om de puntjes op de i te zetten. Hiermee ligt er een definitief transitieplan, dat je door op deze link te klikken kunt raadplegen.

 

 

 

 

 

Oproep: deelnemers Steadfast Defender gezocht

Voor een artikel in de XRcise zijn wij op zoek naar militairen die (gaan) deelnemen of hebben deelgenomen aan Steadfast Defender, bijvoorbeeld als onderdeel van Saber Strike, Swift Response of Grand Quadriga. Zou jij hierover willen vertellen? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Extra editie Trivizier/XRcise

Een bijzondere extra editie van de Trivizier/XRcise, die volledig en uitsluitend gaat over één thema, te weten pensioen. We vragen u om jouw mening over een aantal uitonderhandelde documenten. Dit gaat uiteraard over de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. Een belangrijk onderwerp, niet alleen voor gepensioneerden, maar zeker ook voor actief dienenden!

Lees hier de extra editie.

Pensioenkamer eens over concept-transitieplan

De Pensioenkamer, het overlegforum waar overheidswerkgevers en bonden met elkaar over pensioenen spreken, heeft op 7 maart 2024 ingestemd met het concept-transitieplan. Het plan vormt de basis voor de overstap naar een nieuwe pensioenregeling.

 

Eerder bereikten de Pensioenkamer (het stuk is niet meer vertrouwelijk) en het Sectoroverleg defensie (SOD) overeenstemming over een hoofdlijnenresultaat, waarin de essentiële kenmerken van het toekomstige pensioenstelsel en voorziene overgangsmaatregelen beschreven worden. Het concept-transitieplan geeft daaraan een nadere duiding.

 

Op 7 maart bereikten de sociale partners in de Pensioenkamer overeenstemming over het CONCEPT-TRANSITIEPLAN. Een dag eerder gebeurde dat aan de SOD-tafel daar waar het gaat om de specifieke afspraken voor (gewezen) militairen. In het concept transtieplan zijn deze laatste afspraken verwoord in hoofdstuk 3.

 

Het concept-transitieplan wordt voorgelegd aan de verenigingen van gepensioneerden die gebruik willen maken van het zogenaamde hoorrecht. Eind maart/begin april worden deze hoorzittingen gehouden, waarna sociale partners het transitieplan, al dan niet veranderd op basis van de reacties tijdens de hoorzittingen, het vaststellen. Wij verwachten dat er op 25 april een definitief transitieplan ligt. Daarna volgt de achterbanraadpleging van de bonden en de werkgevers.

 

De ledenraadpleging van de VBM en BBTV zal gehouden worden van 13 mei 2024, 10.00 uur tot en met 29 mei 2024, 23.59 uur (Nederlandse tijd). U wordt op een later moment geïnformeerd over de wijze waarop u kunt deelnemen.