Bereikbaarheid Helpdesk

Let op: de BBTV Helpdesk is tijdelijk alleen bereikbaar tussen 10.00 - 12.30 uur en tussen 13.00 - 1400 uur!

Nieuws

Voorlichtingen nieuwe pensioenstelsel

Op verschillende locaties in Nederland zullen voorlichtingen worden gegeven over het nieuwe pensioenstelsel voor overheid- en onderwijspersoneel en de overgang van het bestaande naar het nieuwe stelsel. De eerste 2 data en locaties staan gepland. 

 

  • Op dinsdag 23 april begint om 19.30 uur een voorlichting in Dorpscentrum Oegstgeest aan de Lijtweg 9 in die plaats.
  • Op donderdag 25 april is een voorlichting in het Van der Valk Hotel Hengelo. Adres: Bornsestraat 400, Hengelo. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur.

 

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle leden in de regio Oost-Nederland en West-Nederland. Voor de regio’s Noordwest-Nederland, Noord-Nederland, Midden-Nederland, Oost-Brabant/Limburg en West-Brabant/Zeeland volgen op een later moment data en locaties voor bijeenkomsten. Datzelfde geldt voor de defensielocaties waar voorlichtingen gegeven zullen worden.

Wijzigingen Afdelingsvergaderingen

De voorlichtingen op 23 en 25 april betekenen ook een verschuiving voor de VBM/BBTV Afdelingsvergaderingen die op die dagen gepland staan.

De afdeling Valkenburg zal op 23 april na de pensioenvoorlichting vergaderen, vanaf 21.30 uur, eveneens in het Dorpscentrum Oegstgeest.

De afdeling Twente/Eibergen vergadert op 25 april eveneens in het Van der Valk Hotel Hengelo en wel vanaf 18.30 uur.

Zoals gezegd, voor de overige regio’s worden voorlichtingen gepland. Data en locaties zijn nu nog niet bekend maar zullen zodra deze bekend zijn gesteld op deze website gepubliceerd worden.

Aanmelden wordt op prijs gesteld. Dit kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld daarbij s.v.p. voor welke locatie je je aanmeldt.

 

Meer weten? Lees hier meer over het hoofdlijnenresultaat en het concept-transitieplan!

 

Aanmelden belastingservice BBTV en VBM

BBTV-leden kunen zich aanmelden voor de belastingservice van hun vakbond! Waarom zou je dat doen? Moet je ook aangifte doen als de Belastingdienst zegt dat het niet hoeft? Moet je bang zijn dat je te veel belasting betaalt als je aangifte doet?

Hoofdlijnenresultaat nieuwe pensioenregeling voor militairen

De vakbonden en Defensie hebben in het Sectoroverleg Defensie (SOD) een hoofdlijnenresultaat bereikt over een nieuwe pensioenregeling voor militairen. Een nieuwe regeling is nodig als gevolg van de Wet toekomst pensioenen. De nieuwe pensioenregeling moet ingaan per 1 januari 2027. In het hoofdlijnenresultaat staan afspraken over de nieuwe pensioenregeling en over hoe de overgang naar de nieuwe regeling wordt vormgegeven.

 

Klik op deze link om het bereikte resultaat te lezen.

 

Het hoofdlijnenresultaat dat in het SOD is overeengekomen, is specifiek gericht op de militaire pensioenen. Eerder bereikten sociale partners in de Pensioenkamer al een hoofdlijnenresultaat over een pensioenregeling voor alle andere medewerkers van de overheid en het onderwijs. Daar vallen ook de burgermedewerkers in dienst van Defensie onder.

Uitgangspunt hoofdlijnenresultaat

Sociale partners hebben voor de invulling van de nieuwe pensioenregeling de inhoud van de bestaande pensioenregeling voor militairen als uitgangspunt genomen. Het is de bedoeling dat er ten minste evenveel pensioen wordt opgebouwd als nu.

Sociale partners hebben verder vastgesteld dat het in het belang van militairen is om in de nieuwe situatie mee te doen aan de nieuwe algemene ABP-regeling, waarbij op sommige onderdelen voor militairen afwijkende en aanvullende afspraken zijn gemaakt, net zoals nu het geval is.

Proces

De komende periode wordt het hoofdlijnenresultaat uitgewerkt en toegelicht in een wettelijk voorgeschreven transitieplan. Het concept transitieplan is naar verwachting begin maart 2024 gereed.

Eind maart worden verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers apart over het concept transitieplan gehoord. Dit hoorrecht is in de Wet Toekomst Pensioenen neergelegd om organisaties die niet direct bij de totstandkoming van de regeling betrokken zijn geweest de mogelijkheid te bieden commentaar te leveren. Sociale partners moeten dit commentaar meewegen bij het vaststellen van het definitieve plan. Daarna leggen de vakbonden de regeling voor aan hun leden, zo ook de BBTV. Als die ermee instemmen, is er in alle opzichten een akkoord over de nieuwe pensioenregeling voor overheid en onderwijs en de overgang daarnaartoe. Hierover wordt u op een later moment geïnformeerd.

Sociale partners streven ernaar om voor de zomer van 2024 een definitieve afspraak te hebben over de nieuwe pensioenregeling. ABP kan daarna aan de slag met de implementatie van de nieuwe pensioenregeling.

 

(Foto: kpl1 Hilbert Buter)

Jij komt toch ook?

Wil je meer weten over het overleg bij Defensie? Of heb je een ander onderwerp dat volgens jou de aandacht verdient? Voorafgaand aan de 112e Algemene Vergadering van de VBM staan overal in Nederland – en in Duitsland  – weer afdelingsvergaderingen gepland.  Let op! Het is raadzaam om kort van tevoren deze website te raadplegen voor eventuele wijzigingen! - Laatste wijziging: toevoeging Afdeling Curaçao.

Afdeling Amsterdam

Maandag 18 maart 2024
19.00 uur
Evenementencentrum (ECA) van het Marine-Etablissement Amsterdam, gebouw. 030, zaal Torne (73)
Kattenburgerstraat 7
1018 JA Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Dinsdag 19 maart 2024
19.30 uur
Echos Home ‘De Vrijheid’
Eindhovensedijk 33
5688 GN Oirschot

Afdeling Friesland

Woensdag 20 maart 2024
19.00 uur
M.F.C. It Maskelyn
Easteromwei 5
9254 GM Hurdegaryp

Afdeling Zwolle

Donderdag 21 maart 2024
19.30 uur
Tonnetkazerne, gebouw 150
Eperweg 141
8084 HE ’t Harde

Afdeling Amersfoort/Utrecht

Maandag 25 maart 2024
19.30 uur
NoorderLichtkerk
Bergweg 92b
3707 AE Zeist

Afdeling Zeeland

Dinsdag 26 maart 2024
19.30 uur
Buurthuis Scheldekwartier/Veteranenbivak
President Rooseveldtlaan 731c
4383 KG Vlissingen

Afdeling Assen

Woensdag 27 maart 2024
19.30 uur
De Brammert, Johan Willem Frisokazerne
Balkenweg 3
9405 CC Assen

Afdeling Volkel/De Peel

Donderdag 28 maart 2024
19.30 uur
Scoutinggebouw ‘De Pionier’
Hulstheuvel 15
5404 PR Uden

Afdeling Apeldoorn

Dinsdag 2 april 2024
18.00 uur
Echos Home ‘De Landing’
Deelenseweg 28
6816 TS Arnhem

Afdeling Rotterdam

Donderdag 4 april 2024
14.00 uur
Tempo Doeloe, Van Ghentkazerne
Toepad 120
3063 NJ Rotterdam

Afdeling Duitsland

Donderdag 4 april 2024
19.00 uur
Belgium Bar
Jahnstrasse 32
67686 Mackenbach

Afdeling Doorn

Dinsdag 9 april 2024
10.00 uur
Van Braam Houckgeestkazerne, Gouden Bal
Oude Arnhemse Bovenweg 1d
3941 XM Doorn

Afdeling West-Brabant

Dinsdag 9 april 2024
19.30 uur
Polski Dome, geb-D ‘Sociëteit Onder de Toren’, Trip van Zoudtlandtkazerne
De la Reijweg 95
4818 BA Breda

Afdeling Den Helder

Woensdag 10 april 2024
19.00uur
Havengebouw
Het Nieuwe Diep 33
1781 AD Den Helder

Afdeling Havelte/Steenwijk

Maandag 15 april 2024
18.30 uur
Echos Home ‘Het Baken’
Johannes Postweg 5
7973 JB Havelte

Afdeling Limburg

Donderdag 18 april 2024
20.00 uur
Brasserie MINLI Strijthagen BV
Einsteinstraat 5
6372 BW Landgraaf

Afdeling Curaçao

Vrijdag 19 april 2024
10.00 uur
Marinebasis Parera, Gouden Bal

Afdeling Valkenburg

Dinsdag 23 april 2024
21.30 uur 

Dorpscentrum Oegstgeest
Lijtweg 9
2341 HA Oegstgeest

Afdeling Den Haag

Woensdag 24 april 2024
19.30 uur
VBM-kantoor
Ametisthorst 20
2592 HN Den Haag

Afdeling Twente/Eibergen

Donderdag 25 april 2024
18.30 uur
Van der Valk Hotel Hengelo
Bornsestraat 400, 7556 BN Hengelo

Wat vind jij belangrijk in een nieuwe 'cao'?

Eind 2023 hebben de vakbonden en Defensie een arbeidsvoorwaardenakkoord gesloten. Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord (cao) loopt tot eind 2024. De VBM en BBTV streven ernaar om voor 1 januari 2025 weer een aansluitend akkoord te tekenen. Jij kan daarin iets betekenen, door aan te geven welke onderwerpen voor jou belangrijk zijn om tijdens de onderhandelingen te bespreken. Onderwerpen waarvan jij vindt dat deze onderdeel moeten worden van een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. 

 

Ook is het mogelijk om je stem te laten horen door als BBTV-lid deel te nemen aan een adviesgroep arbeidsvoorwaarden. Deze adviesgroep is opgericht om als vakbond met een gebalanceerd voorstel te komen en op vaste momenten met elkaar te kunnen brainstormen. 

 

Wil je de onderwerpen die jij belangrijk vindt delen, of je aansluiten bij de adviesgroep, reageer dan voor 15 maart via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Bevestiging na insturen Belastingbon uit Trivizier of XRcise duurt iets langer

Leden van de VBM en BBTV kunnen zich aanmelden voor de VBM Belastingservice. Dat kan zowel online als via de bekende bon in de XRcise of Trivizier. Dit jaar worden de aanvragen via de bon in de Trivizier of XRcise, minder snel verwerkt dan je van ons gewend bent. Deze vertraging geldt niet voor online aanmeldingen. Je zult, na aanmelding via de bon in de Trivizier, dus even op jouw  afspraakbevestiging moeten wachten. (Dit geldt ook voor aanmeldingen van onze collega-vakbond ANPV.)

 

Heb je een vraag over de Belastingservice? Check deze veelgestelde vragen.

Er is een akkoord! 7% meer loon in 2024 en eenmalige uitkering

De 7% salarisverhoging voor defensiepersoneel is een feit. Dat geldt ook voor de eenmalige uitkering van €1.500 bruto. De overeenkomst is vandaag bezegeld met de handtekeningen van staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat en vertegenwoordigers van de vakbonden.

 

Het arbeidsvoorwaardenakkoord heeft een looptijd van 1 jaar en gaat 1 januari 2024 in.

Het akkoord wordt getekend door de onderhandelaars van de vakbonden en de staatssecretaris van Defensie. 

Het akkoord bevat nog meer maatregelen. Zo betaalt Defensie vanaf 1 januari bijvoorbeeld een hogere kilometervergoeding voor binnenlandse dienstreizen en woon-werkverkeer.

 

(Foto: Phil Nijhuis/MCD)

Bedankt voor je stem!

Alle stemgerechtigde leden van de VBM en BBTV konden tot 8 december 17.00 uur 2023 (Nederlandse tijd) stemmen over het Onderhandelaarsresultaat Arbeidsvoorwaarden 2024. Velen hebben dat gedaan. Wij bedanken iedereen die heeft meegedaan het het referendum!

 

Cao-editie Trivizier/XRcise online

Defensie en de bonden zijn tot een onderhandelaarsresultaat gekomen. In een speciale, gecombineerde digitale editie van de Trivizier & XRcise kun je de volledige tekst van het bereikte resultaat lezen. Daarnaast geven wij, zoals gebruikelijk, een korte toelichting op de verschillende onderdelen.

Ook lees je in deze special edition meer over het referendum.

Er zullen ook voorlichtingen georganiseerd worden. Data en locaties hiervan maken we bekend op deze website. 

Klik HIER om de cao-editie te lezen. 

Onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden bereikt

De onderhandelaars van het Ministerie van Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel (de bonden) zijn vrijdag 3 november een onderhandelaarsresultaat overeengekomen. De VBM en de BBTV zijn blij dat een arbeidsvoorwaardenakkoord mogelijk is, dat aansluit op de huidige 'cao'. De leden kunnen zich vanaf volgende week uitspreken over het resultaat. De VBM en BBTV leggen het resultaat namelijk met een positieve waardering via een referendum voor aan de achterban.

 

Eind 2023 verstrijkt de looptijd van het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord ('cao' ). Na jaren dat dit anders was, lijkt het mogelijk om een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord op 1 januari 2024 te laten ingaan. Binnen een beperkt aantal maanden hebben de onderhandelaars een resultaat bereikt. Het is nu aan de leden om daarover een uitspraak te doen. Door HIER te klikken kom je bij het onderhandelaarsresultaat (of klik HIER voor een PDF).

 

Het resultaat bevat meerdere onderdelen. Wij raden je aan de tekst van het resultaat rustig door te lezen, want die is bepalend. Een aantal onderdelen noemen wij hier.

 

Het resultaat kent een looptijd van één jaar. Daarin is een structurele loonsverhoging opgenomen van 7 %. De bezoldiging van iedere defensiemedewerker stijgt hierdoor op 1 januari 2024 behoorlijk.

De onderhandelaars hebben tijdens de besprekingen nadrukkelijk stilgestaan bij het door velen gevoelde verschil tussen de ontwikkeling van de prijzen in 2023 en de loonsverhoging, die in het vorige akkoord is afgesproken. De uitkomst van deze discussie levert een eenmalige uitkering op van €1500.

 

De reiskostenvergoeding voor woon- werkverkeer stijgt met 2 cent per kilometer voor degene die nu 19 cent per kilometer ontvangt. Medewerkers die gebruik maken van eigen vervoer en thans niets ontvangen, omdat zij op minder dan 11 kilometer van de werkplek wonen, krijgen voortaan deze (verhoogde) tegemoetkoming eveneens. De medewerker die voor zijn dienstreizen gebruik mag maken van eigen vervoer ontvangt voortaan 22 cent per kilometer.

Tijdens de onderhandelingen is lang gediscuteerd over een verbetering van het stelsel van inzetvormen en -vergoedingen.

Dat heeft uiteindelijk geleid tot een aantal aanpassingen, die ten doel hebben een beter onderscheid tussen varen en oefenen, inzet en deelname aan vredes- en humanitaire operaties te maken. Door inzet als een aparte variant neer te zetten kan beter ingespeeld worden op de manier waarop Defensie de afgelopen tijd en in de toekomst ingezet is en zal worden. In het resultaat wordt voor inzet en deelname aan vredes- en humanitaire operaties hogere vergoedingen toegekend. Deze zijn zodanig vormgeven dat het onderscheid tussen de drie eerder genoemde varianten beter tot uiting komt in de hoogte van de vergoeding.

Op nieuwe verdeling op hoofdlijnen die in het resultaat staat zal komen jaar verfijnd worden. Als dat gebeurd is, zullen in lijn met de bedoeling van Defensie en de centrales de vergoedingen voor inzet uitbetaald worden en zal de vergoeding voor wat nu VVHO heet opnieuw verhoogd worden.

Matrozen, soldaten – de zogenaamde groep 1 - krijgen een verhoging van de vergoeding voor varen en oefenen op 1 januari naar 100 euro. Daarmee wordt een eerste stap gezet op weg naar het weghalen van het onderscheid in vergoedingshoogte, die nu afhankelijk is van de rang.

 

Graag hadden we het voorzieningenstelsel voor defensiemedewerkers in het buitenland integraal aangepakt. Binnen de beperkte tijd die er voor de onderhandelingen was, bleek dit iets te ambitieus. Wel zijn er meerdere afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat medewerkers, die in het buitenland wonen en werken, er niet alleen maandelijks op vooruitgaan, maar ook een betere tegemoetkoming ontvangen voor meer incidentele uitgaven, zoals het huren van een auto of bijles voor de kinderen. Verder wordt het reizen in het kader van gezinshereniging verbeterd door deze reizen ook voor medewerkers in Europa te vergoeden en door de vergoeding van één keer in de 2 jaar naar éé keer in het jaar te brengen.

 

Tot slot. Het resultaat bevat ook nog afspraken over bijvoorbeeld de tegemoetkoming voor reünieactiviteiten, de thuiswerkvergoeding, de cafetariaregeling en een nieuwe verlofvorm voor militairen, die meer zekerheid moet bieden om tijdelijk in deeltijd te werken.

Je kunt alle afspraken nalezen door HIER te klikken (of klik HIER voor een PDF).