Zoeken

Bereikbaarheid Helpdesk

Let op: de BBTV Helpdesk is tijdelijk alleen bereikbaar tussen 10.00 - 12.30 uur en tussen 13.00 - 1400 uur! 

Bij spoedeisende zaken: tel. 070 3155111, keuzemenu toets 4

 

 

Terugbetalingsplicht? Maak op tijd bezwaar tegen het juiste besluit!

In een eerder bericht hebben we aangegeven dat het de vraag is of Defensie na 1 augustus 2022 nog (in alle gevallen) een restitutieplicht mag opleggen. Het gaat dan om de terugbetalingsplicht van opleidingskosten die Defensie gemaakt heeft, wanneer een militair, bijvoorbeeld op eigen verzoek of vanwege wangedrag, wordt ontslagen.

Tegen een besluit tot het opleggen van een restitutieplicht moet binnen zes weken bezwaar worden gemaakt.

 

Let op dat je op tijd in actie komt tegen het juiste besluit!

 

Een brief van DCHR waarin de openstaande vordering wordt genoemd, is niet de goede rechtsingang (niet het besluit waartegen je bezwaar moet maken). Over het algemeen is de restitutieplicht opgenomen in het ontslagbesluit. Tegen dat ontslagbesluit moet dan binnen zes weken bezwaar worden gemaakt. Oók als er in dat ontslagbesluit maar één zin wordt gewijd aan de restitutieplicht (zoals bij de landmacht en de luchtmacht vaak het geval is). Als je niet op tijd bezwaar maakt tegen het goede besluit, loop je het risico dat Defensie niet meer inhoudelijk naar de zaak kijkt en het bezwaar ‘niet-ontvankelijk’ verklaart.

 

( Foto: MCD/Cristian Schrik )