Zoeken

Bereikbaarheid Helpdesk

Let op: de BBTV Helpdesk is tijdelijk alleen bereikbaar tussen 10.00 - 12.30 uur en tussen 13.00 - 1400 uur! 

Bij spoedeisende zaken: tel. 070 3155111, keuzemenu toets 4

 

 

Defensie komt met inzetbrief arbeidsvoorwaarden

Defensie heeft onlangs de bonden een brief gestuurd, waarin staat wat Defensie belangrijke thema’s in een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord vindt. De bonden zullen binnenkort met hun inzet komen voor de onderhandelingen.

 

In de inzetbrief noemt Defensie een aantal belangrijke thema’s op. De inzetbrief is daardoor voor de lezer minder concreet. De inzetbrief vind je hier.

De BBTV herkent veel van de door Defensie benoemde thema’s. Wij gaan daarover graag met Defensie in gesprek. Dan zal ook blijken of we over die thema's ook afspraken kunnen maken.

 

De VBM en BBTV hebben enige maanden geleden de leden opgeroepen om met belangrijke ideeën of voorstellen te komen. Veel leden hebben van die mogelijkheid gebruikgemaakt. Wij ronden rond deze tijd het interne proces af. Zoals gebruikelijk zullen we daarna met de collega’s van andere bonden kijken of er een gemeenschappelijke inzetbrief kan worden opgesteld.

Wij hopen voor het zomerverlof een formele start te maken met de besprekingen. Alles met als doel om een nieuw akkoord te hebben op het moment dat het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord afloopt.