Zoeken

Bereikbaarheid Helpdesk

Let op: de BBTV Helpdesk is tijdelijk alleen bereikbaar tussen 10.00 - 12.30 uur en tussen 13.00 - 1400 uur! 

Bij spoedeisende zaken: tel. 070 3155111, keuzemenu toets 4

 

 

Nieuwe website voor het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie

Het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie (ASD) heeft onlangs een nieuwe website gelanceerd. Het ASD zet zich defensiebreed in voor de versterking van de positie en bevordering van duurzame inzetbaarheid (DI) van werkenden binnen Defensie. Dit doet het ASD door waardevolle projectinitiatieven gericht op duurzame inzetbaarheid van burger- of militair personeel te coördineren en te stimuleren. De nieuwe website biedt verschillende opties, waaronder de mogelijkheid om op eenvoudige wijze subsidie aan te vragen voor projecten. ASD is een gezamenlijke initiatief van Defensie en de bonden. Fondsmanager Lucette van der Est vertelt meer over de nieuwe website en de toekomstperspectieven van het ASD.

 

"Het ASD maakt een verdere professionaliseringsslag en de website kan hier natuurlijk niet bij achterblijven. Dit is immers hét visitekaartje van het fonds. Ook biedt de website een mooi platform om duurzame inzetbaarheid van defensiemedewerkers breed onder de aandacht te brengen. Dit stimuleert medewerkers om deel te nemen aan verschillende DI-initiatieven, zoals een seminar over werkgeluk voor 50-plussers. En stimuleert medewerkers ook om zelf projecten te initiëren."

 

De nieuwe website is mede met behulp van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU)-subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot stand gekomen. Van der Est: ‘De nieuwe website vangt dus twee vliegen in één klap: bewustwording creëren over de eigen duurzame inzetbaarheid om zo ontplooiing van projectideeën te stimuleren met behulp van onze subsidie. Dit zorgt tegelijkertijd binnen Defensie weer voor meer bekendheid over het ASD."

 

Op de nieuwe website kunnen Defensiemedewerkers kennismaken met het ASD en haar bestuur. Defensiemedewerkers die een waardevol en vernieuwend projectidee hebben kunnen ook eenvoudiger subsidie aanvragen. Een project moet ten goede komen aan het hele team of de eenheid en aansluiten bij een van de vier thema’s gericht op duurzame inzetbaarheid. Deze thema’s omvatten gezond, veilig en vitaal werken, goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap, arbeidsmobiliteit en ontwikkelingsmogelijkheden.

 

Meer weten: op de website vindt u een contactbutton waarmee u contact kunt leggen met Lucette van der Est.