Zoeken

Bereikbaarheid Helpdesk

Let op: de BBTV Helpdesk is tijdelijk alleen bereikbaar tussen 10.00 - 12.30 uur en tussen 13.00 - 1400 uur! 

Bij spoedeisende zaken: tel. 070 3155111, keuzemenu toets 4

 

 

Een besluit ontvangen dat Defensie niet uitvoert?

Een besluit ontvangen dat niet wordt uitgevoerd?

Voorkom discussie en doe zo snel mogelijk navraag

 

Van ons juristenteam

Een burgermedewerker ontving een besluit van werkgever Defensie. Daarin was toegezegd dat hij bij het behalen van een diploma hoger zou worden ingeschaald. De burgercollega volgde een opleiding in zijn vakgebied en wilde graag hogerop in de organisatie. Hij ambieerde een functie als teamleider. Na de afronding van zijn opleiding en het ontvangen van zijn diploma, werd de medewerker echter niet bevorderd; ook niet nadat hij hiervoor – ruim buiten de bezwaartermijn – een rekest had ingediend én een ingebrekestelling toen er maar geen beslissing door Defensie werd genomen.

 

Waarom duurde het zo lang?

De medewerker had vanwege persoonlijke omstandigheden pas op later moment  ̶  1,5 jaar na het behalen van zijn diploma  ̶  een rekest ingediend. Daardoor is er discussie ontstaan over de datum van de bevordering. Defensie neemt namelijk in principe de datum van het rekest als uitgangspunt. Ook voor jou als militair is het dus goed om te onthouden: als een wijziging niet wordt doorgevoerd op het moment dat je denkt er recht op te hebben, doe dan zo snel mogelijk navraag! Daarbij geldt natuurlijk wel dat Defensie bekend moet zijn met (de gegevens die tot) de gewenste wijziging (moeten leiden). Leidt navraag niet binnen een redelijke termijn tot het gewenste resultaat, maak dan (in zulke situaties) binnen 6 weken bezwaar tegen de loonstrook waarop je de wijziging níet hebt teruggezien. Want je loonstrook is een goede leidraad om veranderingen of aanpassingen in jouw personele gegevens (zoals je schaal, rang of functie) te controleren.

 

Rekest

Als de bezwaartermijn van 6 weken is overschreden, is er nog de optie om een rekest in te dienen. Wacht daarmee niet te lang, want je wilt natuurlijk voorkomen dat er een discussie over de terugwerkende kracht ontstaat. In dit geval waren de afspraken over de bevordering na het behalen van het diploma zwart op wit op papier gezet. Dat is niet altijd het geval, want de praktijk leert dat zulke toezeggingen nog wel eens mondeling gedaan worden. Dat maakt de bezwaarprocedure er niet makkelijker op. Tip: zorg dat gemaakte afspraken op schrift gesteld worden, ondertekend door de betreffende commandant.

 

Afloop

De medewerker schakelde de hulp van een VBM-jurist in. Het is uiteindelijk alsnog gelukt de bevordering rond te krijgen. Met als gevolg dat ook het salaris met terugwerkende kracht uitbetaald zal worden. Maar dat had wel de nodige voeten in de aarde. Daarom: voorkomen is beter dan genezen. Kom dus gelijk in actie als een toezegging niet wordt nageleefd!