Zoeken

Bereikbaarheid Helpdesk

Let op: de BBTV Helpdesk is tijdelijk alleen bereikbaar tussen 10.00 - 12.30 uur en tussen 13.00 - 1400 uur! 

Bij spoedeisende zaken: tel. 070 3155111, keuzemenu toets 4

 

 

Geen inkomstenbelasting over BIV!

Veteranen die maandelijks van het ABP een bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV) ontvangen, hoeven in de toekomst hierover geen inkomstenbelasting meer te betalen. De bijzondere invaliditeitsverhoging is een maandelijkse smartengelduitkering die invalide veteranen ontvangen bovenop hun militair invaliditeitspensioen (MIP). Op deze smartengelduitkering houdt het ABP sinds jaar en dag loonbelasting in.

 

Maar ìs smartengeld eigenlijk wel loon? Normaal gesproken niet, aldus een uitspraak van de Hoge Raad van 25 maart 2022. Die uitspraak was voor een veteraan aanleiding om een bezwaarschrift in te dienen bij de Belastingdienst. Dat bezwaar is gegrond verklaard en daarmee heeft de Belastingdienst dus erkend dat de belastingheffing onterecht is.

Overleg over regeling

Op 23 juni 2023 heeft de Staatssecretaris van Defensie, Christophe van der Maat, in een uitzending van het NPO Radio 1 programma ‘Sven op 1’ duidelijk gezegd dat er geen belasting hoeft te worden betaald over de bijzondere invaliditeitsverhoging. Daarna heeft de Staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij, op 27 juni in het Vragenuur aan de Tweede Kamer meegedeeld dat hij met Defensie in overleg is getreden om een blijvende regeling in het leven te roepen. Het kost wel tijd om dat goed te regelen volgens hem. Van Rij zei er ook bij dat het niet zo moet zijn dat anderen die het betreft nu individueel bezwaar moeten gaan maken.

Defensie en Financiën zijn dus nu aan zet. Zolang de beloofde blijvende regeling er nog niet is, adviseren we leden die een bijzondere invaliditeitsverhoging ontvangen om in actie te komen. Heb je de definitieve aanslag over 2022 al ontvangen, dan adviseren we je om binnen zes weken na dagtekening van die aanslag bezwaar te maken met bijgaand bezwaarformulier. De motivering van het bezwaar staat er al op – alleen de persoonsgegevens en de handtekening moeten nog worden ingevuld.

Als je nog geen aangifte hebt gedaan over 2022, dan kan dat met onze hulp. En als je al wel aangifte hebt gedaan over 2022 maar nog geen definitieve aanslag hebt ontvangen, dan kan je met onze hulp de aangifte wijzigen.