Zoeken

Bereikbaarheid Helpdesk

Let op: de BBTV Helpdesk is tijdelijk alleen bereikbaar tussen 10.00 - 12.30 uur en tussen 13.00 - 1400 uur! 

Bij spoedeisende zaken: tel. 070 3155111, keuzemenu toets 4

 

 

Unieke gratis ongevallenverzekering

Unieke gratis ongevallenverzekering

Collectieve ongevallenverzekering vervangt uitzendcertificaat

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) heeft met ingang van 1 februari 2013 voor alle actief dienende leden (militairen en burgers) een unieke ongevallenverzekering afgesloten.

Deze ongevallenverzekering geeft dekking in de hele wereld en ook tijdens missies gedurende 24 uren per dag, 7 dagen per week en gedurende het hele jaar.

Deze verzekering is voor leden van de VBM en BBTV gratis. Je hoeft hiervoor zelf géén actie te ondernemen. Deze verzekering biedt een dekking van:

  • € 5.000,- bij overlijden als gevolg van een ongeval;
  • € 10.000,- in geval van algehele blijvende invaliditeit door een ongeval. Bij gedeeltelijke blijvende invaliditeit door een ongeval een evenredig percentage van € 10.000,-.

Het bijzondere van deze verzekering is dat niet alleen ongevallen tijdens missies zijn verzekerd maar ook alle andere ongevallen die plaatsvinden tijdens de uitoefening van je werkzaamheden als militair in en buiten Nederland, waaronder oefeningen en grensverleggende activiteiten, maar ook ongevallen die tijdens je woon-werkverkeer plaatsvinden.

De verzekering kent ook uitsluitingen, gebeurtenissen die niet onder de dekking vallen. Zo zijn berg-, onderwater- en wintersportactiviteiten als zij niet als onderdeel van je werkzaamheden als militair worden uitgevoerd, niet verzekerd.

Let op:

Gebeurtenissen die schade aan lijf of leden hebben veroorzaakt of als gevolg waarvan iemand overleden is, moeten binnen 30 dagen bij ons (070-3155111) worden gemeld!!!!