Zoeken

Salaristabellen 2023

Hieronder vind je een link naar de salaristabellen. Deze gelden vanaf 1 januari 2023. Let op: de salarisverhoging van 1 januari 2023 (3,65%) is hierin nog NIET verwerkt.

(* De transitietabel geeft aan op welke trede je na de transitie op 1 januari 2023 in de nieuwe salaristabel terechtkomt. Bij de uitwerking van het akkoord zijn Defensie en de bonden echter op een fout gewezen.

In een aantal gevallen blijkt deze transitietabel financieel minder gunstig blijkt uit te werken ten opzichte van lagere rangen met een gelijk of lager salarisnummer.

Dat doet zich voor bij de adjudanten van de landmacht, de luchtmacht en de marechaussee met salarisnummer 13 tot en met 21. Bij de marine gaat het om de sergeant-majoor met salarisnummer 13 tot en met 19 en de adjudant met salarisnummer 16 tot en met 25. In deze gevallen is de huidige bezoldiging van sergeant-majoor (en voor de KM sergeant) lager dan de adjudantsbezoldiging (bij de KM sergeant-majoor) bij een gelijk of lager nummer. Na de transitie zou de omgekeerde situatie ontstaan.

Daarom zijn Defensie en bonden overeengekomen om aanpassingen te doen aan die transitietabel. Het gevolg daarvan is dat deze militairen op 1 januari 2023 in de nieuwe salaristabel op een hogere trede terechtkomen. De Toelage Overbrugging Salaris wordt daarmee ook aangepast.)