Bereikbaarheid Helpdesk

Let op: de BBTV Helpdesk is tijdelijk alleen bereikbaar tussen 10.00 - 12.30 uur en tussen 13.00 - 1400 uur! 

Bij spoedeisende zaken: tel. 070 3155111, keuzemenu toets 4

 

 

Beëindiging lidmaatschap BBTV

Wat is je geslacht?

Wat zijn je voorletters?

Wat is je naam?

Wat is is adres?

Wat is je postcode?

Wat is je woonplaats?

Wat is je telefoonnummer?

Wat is je emailadres?

Wat is je geboortedatum?

DD-MM-JJJJ

Wat is je Werknemersnummer?

Invalid Input

Invalid Input

Beëindiging van het lidmaatschap moet plaatsvinden voor 1 december van een jaar. Het lidmaatschap eindigt dan op 31 december van dat jaar. Je moet hiermee akkoord gaan.
Ga je akkoord?

Invalid Input