Zoeken

Bereikbaarheid Helpdesk

Let op: de BBTV Helpdesk is tijdelijk alleen bereikbaar tussen 10.00 - 12.30 uur en tussen 13.00 - 1400 uur! 

Bij spoedeisende zaken: tel. 070 3155111, keuzemenu toets 4

 

 

Geen reactie op rekest hogere reiskostenvergoeding?

Onlangs won de VBM een rechtszaak over de reiskostenvergoeding voor militairen die geen eigen huishouding voeren. Het voeren van een eigen huishouding was een voorwaarde in het Verplaatsingskostenbesluit Militairen (VKBM)voor het krijgen van de hogere reiskostenvergoeding. En tevens voor de vrijstelling voor voedings- en huisvestingskosten. De Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechter) heeft zich inmiddels ook uitgesproken over het VKBM. Conclusie: het VKBM is discriminerend.

Na de uitspraak van de hoogste rechter moet Defensie het verplaatsingskostenbesluit aanpassen. Waarbij het ouderwetse onderscheid tussen het wel of niet voeren van een ‘eigen huishouding’ vervalt.

Maar wat doet Defensie? Defensie blijft doodleuk, alsof er nooit een uitspraak van de rechter is geweest, rekesten voor de hogere reiskostenvergoeding negeren. Deze worden aangehouden, mogelijk in afwachting van een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord voor het Defensiepersoneel.

Dit is niet correct. De minister moet doen wat de CRvB oordeelt en onrechtmatig gedrag niet onderdeel maken van wisselgeld voor de cao-onderhandelingen. Het defensiepersoneel hoeft geen ‘tegenprestatie’ te leveren voor de hogere reis

kostenvergoeding: de CRvB heeft al geoordeeld dat de militair daar recht op heeft! Dat dat Defensie geld kost, kan voor Defensie natuurlijk nooit een reden zijn om een uitspraak van de hoogste rechter naast zich neer te leggen!

Wat is hier aan te doen?

Als lid van de VBM of BBTV kan het zinvol zijn om, wanneer een uitstaand rekest na 8 weken nog niet beantwoord is, een ingebrekestelling in te dienen. De VBM / BBTV kan hierbij helpen.

Indien Defensie wel heeft gereageerd en aan jou heeft laten weten wanneer er (met vertraging) op jouw rekest wordt beslist, dan heeft een ingebrekestelling geen zin.

Hoe dien ik een ingebrekestelling in?

Een ingebrekestelling is niet aan een bepaalde tekst gebonden, maar het moet voor Defensie wel duidelijk zijn dat jij Defensie in gebreke stelt vanwege het uitblijven ven een beslissing op jouw rekest. Bijvoorbeeld door bovenaan duidelijk leesbaar ‘ingebrekestelling’ te schrijven. Je schrijft dat de beslistermijn met betrekking tot jouw verzoek is verstreken, je dateert en ondertekent de ingebrekestelling en dient deze vervolgens in bij diegene die jouw verzoek heeft aangepakt, meestal je leidinggevende. Deze leidinggevende moet jouw ingebrekestelling doorzenden naar diegene die op je verzoek moet beslissen. Defensie heeft daarna nog twee weken de tijd om te beslissen.

Heeft Defensie nog steeds niet beslist na afloop van deze twee weken, dan gaat de dwangsom lopen. In de eerste twee weken dat de dwangsom loopt, kost dat Defensie € 20 bruto per dag, de twee weken daarop € 30 bruto per dag en de twee weken daarna € 40 bruto per dag. Na zes weken is het maximum van € 1260 bruto bereikt. Het bedrag wordt door Defensie berekend en netto (!) uitbetaald.

De juridische afdeling van de BBTV / VBM kan jou helpen bij het opstellen en indienen van de ingebrekestelling. Kijk hier voor een standaard-ingebrekestelling.

Wanneer heb je recht op de volledige reiskostenvergoeding?

Krijgt jij ook geen volledige reiskostenvergoeding? En daarom geen vrijstelling voor voedings- en huisvestingskosten? Meld je dan bij de BBTV helpdesk. Liefst per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bellen kan ook: tel. 070 3155111.

Wie in aanmerking denkt te kunnen komen voor een hogere reiskostenvergoeding en voor een vrijstelling van de inhouding huisvesting en voeding, kan het standaard rekestformulier gebruiken dat hier te vinden is.

Voeg wel alle relevante stukken bij het rekest. Dat zijn in ieder geval het huurcontract en een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie waaruit blijkt dat jij op het gehuurde adres woont.